share :
  • 景觀植物
  • 帆葉棕竹

  • 科別 : 棕櫚科
  • 特徵 :
  • 棕竹又稱觀音竹、觔頭竹、棕櫚竹、矮棕竹,爲棕櫚科棕竹屬常綠觀葉植物。

    棕竹爲叢生灌木,莖幹直立,高1-3米。

    莖纖細如手指,不分枝,有葉節,包以有褐色網狀纖維的葉鞘。

  04-8240577